Codex-9Ap1-Esperanto

From LostRing

Jump to: navigation, search


[edit]

Esperanto
Chapter 17: Multiversal Olimpiad (1/2)
Multiversa Olimpiado

Ni supozu, ke vi volis kaŭzi multajn samtempain kongruiĝojn kaj korelativiĝoj trans la multaj mondoj.

Ni supozu, ke vi volis krei potencan aron da sinkronigitai mondoj por rezisti la taidon de Neopangaea, por preventi elastan realton de la multi mondoj en unu.

Ĉu vi provus la konstruadon de piramidoj, ŝtonkolonaroj, monumentoĵ kunordigitaj precize per astronomaj observajoj? Eble. Sed al la konstruistoj laborontaj kun vi, unu ŝtono probable estus tiom bona kiom alia, tiel ke en unu universo ili eble elektus unu, en alia alian, forskrapus tiun peceton da musko aŭ asus ĝin. Havante du nalsamajn amasojn da rokoj en la sama loko en du malsamaj universoj ne multe helpus al vi.

La plej bona celaĵo estus mem-reguliganta homeostatika sistemo kiun vi povus meti precize- homa korpo. Ideale, multe da ili.

Grupo da homoj ĉi rkaŭvag anta, malstrikte organizita, aboranta je iu komuna tasko estus bona komenco - sed ankoraŭ estus tro ĥaosa .

Do ni supozu anstataŭe, ke vi volis alproksimigi la fenomenon de atleta kunordigo je amasa skalo.

Kio okazus, se vi prenus atletojn el ĉie en la Helena mondo, kaj devigus ke ili trejnu dum multaj monatoj ce Elis, prefectigante siajn moviĝojn por esti la absolute plej rapadaj, optimumigante sin pri la plej bona metodo kuri sur vojon? Kaj tiam devigus je antauaranĝitaj tempoj, ke ili kuru la saman vojon, nevariantan trans mil jaroj?

Personal tools
[Support Wikibruce]
Wikibruce