Larissa/080322-id1218

From LostRing

Jump to: navigation, search

[edit] Larissa's Blog

<-- Full listing (direct link)

[edit] Façam o Teste de Personalidade! (link)

[edit] March 22, 2008 12:22
Quote...

Precisamos saber nossa força ancestral para que possamos melhor ajudar a encontrar o anel perdido.

(translation by Leonardo)
We need to know our ancient strength so that we can better help on finding the lost ring
[edit] Video translation
Quote...
English:
Hello. As many of you already know, the secret website Eli showed us has given us clues to real geographical locations. With that clues, people all around the world have been able to find hidden documents writen in esperanto. Until now, people working with Ariadne and the others have found documents in Europe, in the United States, in Asia, and Australia. These documents are part of something called "the lost ring codex" and we believe this codex is a guide with instructions in how to play the lost sport of Olympia, how to be a good agonothetai, or many other things about the finding of the lost ring. The first document has a personality test, and that test is to show us our ancestral strength. There are six different strengths and everybody has at least one. Some of our friends have made an online version of the test and have put it in our community, in our language also, so that all of us can take it and find out how to best help this mission. If you make the test, tell me the result, and also, if you want to, make a video talking about the result, your ideas... and if you know anyone who wants to help, ask that person to also take the test. We have to organize. We have to know what kind of team the people who knows (/talks) portuguese are. We have to unite and we will find the lost ring.
Esperanto:
Kiel la plej granda parto el vi scias. La sekreta retpaĝo de Eli Hunt donis spurojn por veraj geografiaj pozicioj, kun tiaj spuroj multaj personoj ĉirkaŭ la mondo, eblis malkaŝi kaŝitajn dosierojn skribitaj en esperanto. Ĝis nun, la personoj laborante kun Ariadne kaj aliaj malkaŝis dosierojn en la Eŭropo, Usono, Azio kaj Aŭstralio. Tiaj dosieroj apartas al io nomata: la perdita ringo - Codex, kaj tiaj codex instruas nin ludi ĝin kaj kiel esti bona Agnothetai aŭ multaj aliaj aferoj pri la serĉu al la perditan ringon. La unua dosiero enhavas ekzamenon pri personeco kaj tiu ekzameno estas por montri nian praforton, ekzistas ses malsamaj fortoj kaj ĉiuj estas aŭmenau unu. Iu geamikoj kreis retan version de la ekzameno kaj enmetis en nia komunumo, en nia lingvo ankaŭ, por ĉiuj povu ekzameniĝi kaj malkaŝi kiel pli bone helpi en tia misio. Se vi ekzameniĝi, diru min la rezulton aŭ ankaŭ faru videon dirante rezultojn, ideojn, kaj incitu aliajn por helpi ankaŭ. Ni devu organiĝi kaj scii kian teamo ni kiu parolas portugalan estas. Ni devu organiziĝu kaj ni trovu la ringon perditan.


Tags: lost, ring, codex, documentos, força, ancestral

[edit] Notes

Personal tools
[Support Wikibruce]
Wikibruce